W oficjalnym raporcie po kontroli NIK w NFZ, Narodowemu Funduszowi Zdrowia zarzuca się brak poprawy dostępności do świadczeń i liczne przeszacowania.

Wg najnowszych informacji – miało być lepiej, ale niestety nie jest.

Wg NIK na pogorszenie się stanu dostępności świadczeń wpływa nierównomierne rozmieszczenie szpitali i przychodni oraz duży problem ze sposobami szacowania ceny świadczeń i pozyskiwaniem wykwalifikowanej kadry lekarzy specjalistów.

  • Z kontroli NIK wynika, że w przykładowych poradniach okulistycznych średni czas oczekiwania pacjenta na wizytę wydłużył się z 32 do aż 40 dni, czyli o 25 proc.
  • W poradniach neurologicznych – 3 dni dłużej niż do tej pory, czyli do 30 dni roboczych
  • W poradniach kardiologicznych, czyli tych, w których pacjent powinien być przyjęty z miejsca, czas oczekiwania to nawet 79 dni!
  • Zwiększył się również czas oczekiwania na chirurgię urazowo-ortopedyczną i tomografię komputerową

Całość raportu można znaleźć na stronach:
www.medexpress.pl/start/miazdzacy-raport-nik-dotyczacy-nfz-kolejki-niedoszacowanie/53818/
www.bankier.pl/wiadomosc/NIK-krytykuje-dzialania-NFZ-3252213.html