Tag Archives: umowa o dzieło

dzielo

Pakiet medyczny dla pracujących na umowę o dzieło – to się opłaca

Zgodnie z polskim prawem, obowiązkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne są płacone przez pracodawców wyłącznie za pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, a w niektórych przypadkach także na umowę-zlecenie… Mogą na nie liczyć również osoby zarejestrowane w urzędach pracy jako bezrobotne. W skomplikowanej sytuacji są natomiast Ci, którzy pracują na umowę…

Styczeń 10th, 2015 Zdrowie - aktualności